MENU

 

1. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 2

2. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019FASA 3

3. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 4

4. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 5

5. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 6

6. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 7

7. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN LONGKANG DAN PEMBERSIHAN AWAM PEKAN SLIM RIVER MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 8

8. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 9

9. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 10

10. JADUAL PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN LONGKANG DAN PEMBERSIHAN AWAM PEKAN TANJONG MALIM MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019 FASA 1

11. JADUAL PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH BAGI ZON A TANJONG MALIM DI KAWASAN PENTADBIRAN MDTMnMULAI 1 JANUARI 2018 HINGGA 3 DISEMBER 2018

12. JADUAL PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH BAGI ZON B TANJONG MALIM DI KAWASAN PENTADBIRAN MDTM MULAI 1 JANUARI 2018 HINGGA 3 DISEMBER 2018

13. JADUAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TAPAK PELUPUSAN SAMPAH MILIK MDTM MULAI 1 NOVEMBER 2017 HINGGA 31 OKTOBER 2018

14. JADUAL PERKHIDMATAN BAGI PEMBERSIHAN AWAM MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2019

 

 

Klik Pautan DI BAWAH Untuk Maklumat Lanjut.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 14 Jun 2018 - 9:51am