MENU
LampiranSaiz
KM02 – Senarai Semak Permohonan Perakui Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp99.77 KB
MDTM-F3 – Borang Pengiraan Fee Pelan Jalan dan Perparitan58.73 KB
MDTM-F5 – Borang Pengiraan Fee Pelan Landskap65.94 KB
MDTM-F4 – Borang Pengiraan Fee Pelan Bangunan55.54 KB
BORANG A – Kebenaran Merancang112.91 KB
CCC - Senarai Semak Perakuan Siap dan Pematuhan101 KB
BORANG B – Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang93.17 KB
MDTM-F2 – Borang Pengiraan Fee Pelan Kerja Tanah63.5 KB
BORANG A - Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerjatanah59.01 KB
BORANG A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur64.07 KB
Surat Perakuan JPS.IWK.SKMM45.29 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (04) 161.84 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (05) 113.93 KB
JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (03) 97.34 KB
JPS - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang195.45 KB
BORANG L - Pelan Landskap57.16 KB
JPS - Senarai Semak Pelan Kerja Tanah dan Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak167.35 KB
JPS - Senarai Semak Permohonan Pelan Saliran dan Perparitan216.32 KB
IWK - SSA PDC 1109.91 KB
Borang B - Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan51.02 KB
JPBM - Senarai Semak38.76 KB
Borang B - Notis Memulakan Kerjatanah53.99 KB
SKMM - Senarai Semak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia516.73 KB
MDTM-F1 – Borang Pengiraan Fee Kebenaran Merancang143.23 KB
LAP - Senarai Semak Kebenaran Merancang SPAN318.48 KB
Senarai Semak Permohonan Papan Tanda143.6 KB
Carta Alir Mekanisma Memproses Permohonan Papan Tanda/Billboard Di Majlis Daerah Tanjong Malim153.52 KB
Bayaran Sewaan, Cagaran Dan Sumbangan Landskap Bagi Penyewaan Tapak Iklan "Billboard" Dan Iklan Perumahan Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim.112.23 KB
IWK - Jadual 2 Fee Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air517.78 KB
OSC01 - Senarai Semak Permohonan139.24 KB
Borang G1 - G21107.84 KB
Borang CCC - Senarai Semak CCC & Notis Mula Kerja149.28 KB
Borang Permohonan Maklumat Geospatial390.07 KB
Borang Memproses Permohonan Penamaan Skim Perumahan Penamaan Jalan dan Penomboran Bangunan1.74 MB
OSC 3.0 - Manual Pemohon10.67 MB
Kemaskini Terakhir: Rabu, 22 November 2017 - 4:51pm